BENVIG HEAT TRANSFER - Our roots are in the Czech Republic, but we work internationally.
phone
Telefon
+420 412 590 511
phone
E-mail
info@benvig.cz

BENVIG HEAT TRANSFER spol. s r.o.

OBRÁBĚCÍ CENTRUM A ŽEBROVÁNÍ

JSME PROFESIONÁLY V RAFINÉRIÍCH A ELEKTRÁRNÁCH

INVESTIČNÍ CELKY

JSME PROFESIONÁLY NA TEPELNÉ NÁVRHY

 

O NÁS

Benvig Heat Transfer spol. s r.o. je strojírenskou firmou, jejíž historie sahá do počátku devadesátých let minulého století, a svou výrobou a poskytovanými službami se soustřeďuje na zařízení a systémy přestupu tepla v daném oboru. Společnost má sídlo Benešově nad Ploučnicí, malém městě na severu České republiky, nedaleko od hranic s Německou spolkovou republikou.

 Za více než třicet let své činnosti se Benvig Heat Transfer etabloval nejenom v celé řadě zemí Evropské unie a střední a západní Evropy jako uznávaný výrobce a dodavatel systémů teplosměnného procesu. Klíčovými výrobky společnosti jsou zejména vzduchem chlazené výměníky, trubkové výměníky tepla a vzduchem chlazené kondenzátory. Mezi dodávky firmy patří dále i jiné strojírenské výrobky, které mají vazbu na systémy teplosměnného procesu.
Ve spolupráci s dalšími firmami z portfolia majitelů, jako jsou Montáže Přerov – montáž, MANAG – elektro inženýring a komponenty, POHL – dodavatel ocelových konstrukcí, potrubních systémů a armatur, AC Engineering – konstrukční a projekční práce je Benvig schopen nabízet a dodávat komplexní projekty na klíč.

V rámci svého oboru společnost také poskytuje servisní činnosti, inspekční a poradenské služby. Zákazníci firmy Benvig Heat Transfer se zpravidla nacházejí za hranicemi České republiky.

Mezi výhradní zákazníky patří různé průmyslové podniky, petrochemické a energetické závody. Dalšími zákazníky společnosti jsou dodavatelé velkých investičních akcí, kde se Benvig Heat Transfer účastní jako subdodavatel.Benvig Heat Transfer 
se specializuje na zpracování procesního návrhu, projektové dokumentace, montáže
a dodání jednotlivých systémů a zařízení pro systémy teplosměnného procesu.

Vedle standardních zařízení je společnost schopna nabízet i projekty na klíč a běžně zajišťuje níže uvedený rozsah dodávky:

1.
TEPELNÝ VÝPOČET
2.
PEVNOSTNÍ VÝPOČET
3.
DETAILNÍ VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE
4.
ZAJIŠTĚNÍ MATERIÁLU
5.
VÝROBA
6.
ZKOUŠENÍ / ŘÍZENÍ KVALITY
7.
BALENÍ
8.
PŘEPRAVA
9.
MONTÁŽ NA MÍSTĚ STAVBY (supervize)
10.
ASISTENCE PŘI NAJÍŽDĚNÍ ZAŘÍZENÍ
11.
SERVIS

Kvalita - ČSN EN ISO 9001 certifikace

Společnost BENVIG HEAT TRANSFER s.r.o. se zaměřuje zejména na výrobu vzduchových chladičů, tepelných výměníků (plášťo-trubkových), průmyslových ohříváků, kondenzátorů a dalších druhů zařízení pro petrochemický a chemický průmysl a energetiku. Každé zařízení je navrženo, vyrobeno, a zkoušeno v souladu s konkrétními potřebami a požadavky zákazníků. Jednotlivá dodávaná zařízení nebo jejich hlavní součásti jsou ve většině případů (v závislosti na jejich výpočtových parametrech) takzvané vyhrazené zařízení…. Úplné znění zde

Jako nezbytnou součást tohoto zařízení společnost zajišťuje komplexní procesní návrh, tepelný, hydraulický a pevnostní výpočet, elektrické přístrojové vybavení a poskytuje dohled při montáži a technický dozor, včetně zkoušek při uvádění do provozu a výkonových zkoušek.Benvig Heat Transfer se snaží trvale rozšiřovat výrobní a dodavatelský program a poskytované služby. Díky licenčním dohodám na návrhové programy pro tepelně hydraulický výpočet výměníků a proudění medií je společnost schopna zpracovat konstrukční návrh a realizovat dodávku různých nestandardních zařízení podle přání zákazníka. Cílem firmy Benvig Heat Transfer je nabízet kromě dodávek samostatných zařízení také komplexní bloky technologických systémů.V rámci své činnosti společnost též poskytuje servisní činnosti, montážní služby, inspekční aktivity a poradenské služby. Patří mezi ně především níže uvedené činnosti:

 • Kontroly výměníků, strojů a jejich příslušenství, diagnostika závad a zjišťování nedostatků
 • Návrhy úprav a optimalizace stávajících systémů
 • Tlakové zkoušky
 • Mechanické a chemické čištění výměníků
 • Demontáž a montáž výměníků a jejich příslušenství
 • Výměna jednotlivých dílů a zajištění oprav


 

TECHNICKÉ A VÝROBNÍ MOŽNOSTI

Hlavními procesy firmy Benvig Heat Transfer jsou:

 • Konstrukční a projekční činnosti
 • Žebrování trubek
 • Svařování, tepelné pracování a obrábění svařenců
 • Kontroly a zkoušení
 • Povrchové úpravy a nátěry
 • Montáž, instalace a poskytování služeb u výrobků
 

Organizační struktura

Organizační struktura firmy

history

1991 ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI ENVIG SPOL. S R.O.

Historie firmy Benvig Heat Transfer začíná na počátku roku 1991, v té době ještě pod názvem ENVIG spol. s r.o. Původní specializací čistě české společnosti byla inženýringová činnost zahrnující tepelné výpočty a návrhy tepelných výměníků.

 

1996 PŘESTĚHOVÁNÍ SPOLEČNOSTI DO NOVÉHO VÝROBNÍHO OBJEKTU

Brzy společnost ENVIG začala s montáží dodávek tepelných zařízení a vlastní výrobou. Za účelem rozšíření výrobních možností se společnost přestěhovala v roce 1996 do velkého výrobního objektu v Benešově nad Ploučnicí. V témže roce již měla společnost 60 zaměstnanců.

 

1999 POČÁTEK SPOLUPRÁCE S FIRMOU BRONSWERK HEAT TRANSFER B. V.

Po přelomu století začal společnost spolupracovat s podobně orientovanou holandskou společností Bronswerk Heat Transfer B. V. a v roce 2000 provedla kapitálovou fúzi s touto společností. Ve stejném roce měla společnosti již 90 zaměstnanců.

 

2007 SPOLEČNOST SE STALA 100% POBOČKOU BHT HOLDING B. V.

V průběhu doby až do roku 2007 převzal holandský partner postupně celý podíl, který byl původně v držení české společnosti. V tomto roce se název české společnosti mění naposledy, a to na Bronswerk Heat Transfer spol. s r.o. V roce 2007 společnost zaměstnávala již více než 140 pracovníků.

 

2008 ZALOŽENÍ POBOČKY V RUSKÉ FEDERACI

V roce 2008 Benvig Heat Transfer založil za účelem zajištění pružnější reakce na požadavky zákazníků na ruském trhu a lepšího uspokojování jejich potřeb zastoupení společnosti Benvig Heat Transfer se sídlem v Moskvě.

 

2013 REALIZACE ROZSÁHLÉ STAVBY NOVÝCH VÝROBNÍCH PROSTOR

V roce 2013 společnost realizovala rozsáhlou investici do stavby nových výrobních prostor a rekonstrukce stávajících. Díky této investici je značně rozšířily výrobní možnosti, což byl nezbytně nutný krok pro další růst společnosti.

 

2016 PŘECHOD SPOLEČNOSTI DO VLASTNICTVÍ SPOLEČNOSTÍ JET INVESTMENT MANAGEMENT, a.s.

Člen české inženýringové skupiny společně s PBS Industry.

 

2019 Přechodové období s názvem Bronswerk bylo ukončeno s novým názvem firmy BENVIG Heat Transfer..

Firma dotáhla nový rebranding do nové etapy života. Pro všechny jak už stávající, tak nové klienty, co nic nemění a naše služby zůstanou zachovány v plném měřítku jako dosud. Zaměstnanci firmy, výrobní portfolio, pokrytí projektů, to vše bude i nadále hlavní předností firmy. Pro zákazníky se změnil pouze název firmy a vše ostatní je plně beze změny.

2020 ZALOŽENÍ DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V NIZOZEMSKU

 

 

2023 PŘECHOD SPOLEČNOSTI DO VLASTNICTVÍ SPOLEČNOSTI  SPV HEAT TRANSFER A.s.

 

 

 

Česká republika (centrála)

Benvig Heat Transfer spol. s r.o.
Děčínská 288
Benešov nad Ploučnicí, 407 22
Česká Republika

Telefon : +420 412 590 511
Telefon : +420 412 590 515 (Sales Department)
Telefon : +420 412 590 550 (Purchasing Department)
Fax: +420 412 586 360
E-mail: info@benvig.cz | sales@benvig.cz

IČO: 14867125
DIČ: CZ14867125

Nizozemsko

Benvig Heat Transfer BV
Smitspol 2
3861 RS Nijkerk
Nizozemsko

Telefon : +31 33 209 16 00
E-mail: info@benvig.nl