BENVIG HEAT TRANSFER - Our roots are in the Czech Republic, but we work internationally.
phone
Telefon
+420 412 590 511
phone
E-mail
info@benvig.cz

BENVIG HEAT TRANSFER spol. s r.o.

OBRÁBĚCÍ CENTRUM A ŽEBROVÁNÍ

JSME PROFESIONÁLY V RAFINÉRIÍCH A ELEKTRÁRNÁCH

INVESTIČNÍ CELKY

JSME PROFESIONÁLY NA TEPELNÉ NÁVRHY

Vzduchem chlazené kondenzátory

Při jednotlivých procesech výroby elektřiny dochází k emitování tepla o nízkém potenciálu do atmosféry. Vzduchem chlazené kondenzátory (tepelné výměníky) využívají nekorozní média při nízkých teplotách (vodní pára, voda a glykolové směsi). V mnoha případech je zapotřebí chlazení těchto extremních tepelných výkonů. Jedná se o chlazení plynových a dieselových strojů, plynových a parních turbín a kondenzace výstupní páry z parních turbin. Stále více a více nahrazuje chlazení vzduchem chlazení vodou v energetice, kde se používá jako standard, neboť voda je vzácnější v některých průmyslových oblastech a je mnohem dražší. Na mnoha místech, kde se požaduje výroba elektřiny, je nedostatek vodních zdrojů a v koncentrovaných průmyslových zónách, kde je voda k dispozici, je její cena velmi vysoká.

Stáhnout informační leták:

Žádost o další informace :

Pokud potřebujete více informací o tomto výrobku, vyplňte laskavě následující formulář a pracovníci našeho prodejního oddělení se vám ozvou v nejbližší možné době.

Běžný rozsah dodávky, včetně příslušenství:

 • Vzduchem chlazený kondenzátor (trubkové svazky a ocelová konstrukce)
 • Systém pro vyčerpání vzduchu (parní tryskové ejektory, vodní kruhové vývěvy)
 • Sběrná nádrž kondenzátu
 • Čerpadla pro přečerpání kondenzátu
 • Parovod mezi turbogenerátorem a vzduchem chlazeným kondenzátorem
 • Interní potrubí, včetně ventilů
 • Elektrické napájení (rozvaděče, kabely, atd.)
 • Systém M & R
 • Montáž na místě stavby, uvedení do provozu
 • Dokumentace

Deflegmátor:

Během zimního období může být vzduchem chlazený kondenzátor provozován při připojeném deflegmátoru, pokud je skutečný průtok páry nižší než bezpečný průtok páry k zabránění zamrznutí. Připojení deflegmátoru (není zahrnut do rozsahu dodávky) v takovém případě umožní kontinuální provozování turbíny bez nebezpečí zamrznutí vzduchem chlazeného kondenzátoru kondenzátem. Bez připojeného deflegmátoru může být provozován pouze při minimálním bezpečném průtoku páry.

Možné komponenty:

 • Ventilátorové jednotky
 • Žebrované trubky
 • Měření a regulace
 • Předmontáž
 • Provozní zkouška (Run-Test)
 • Ocelová konstrukce
 • Trubkový svazek
 • Recirkulace (pro zimní provoz)
 • Ostatní náhradní díly

Naše výrobky 

Česká republika (centrála)

Benvig Heat Transfer spol. s r.o.
Děčínská 288
Benešov nad Ploučnicí, 407 22
Česká Republika

Telefon : +420 412 590 511
Telefon : +420 412 590 515 (Sales Department)
Telefon : +420 412 590 550 (Purchasing Department)
Fax: +420 412 586 360
E-mail: info@benvig.cz | sales@benvig.cz

IČO: 14867125
DIČ: CZ14867125

Nizozemsko

Benvig Heat Transfer BV
Smitspol 2
3861 RS Nijkerk
Nizozemsko

Telefon : +31 33 209 16 00
E-mail: info@benvig.nl